Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 163 (0.406 secs)
You searched for: (collection:opensource_movies AND (language:chi OR language:Chinese)) AND -mediatype:collection
[1] 2 3 4     Next    Last
[movies]Falun Dafa Exercise 1 - 5 - Falun Dafa
Falun Dafa Exercise 1 - 5
Keywords: Falun Dafa Exercise 1 - 5
Downloads: 4,183
[movies]Girls gone wild under Sunshine - Jim Du

Keywords: fuzhong reunion; fuzhong; NSFZ
Downloads: 17,032
[movies]How To Train Your Dragon 2 2014 READNFO NEW CAM Xvi D HELLRAZ 0 R - www.freefullmovies.me
www.freefullmovies.me
Keywords: www.freefullmovies.me
Downloads: 745
[movies]The French Concession of Shanghai: A film introduction - LIU Zhe; JIANG Jie
This short film introduction (French version) was made as an opening to the Lyon Panel of the International Conference "The French Concession and Modern Shanghai" held in Shanghai on 27-28 May 2014. The Institute of History of the Shanghai Academy of Social Sciences and the Institut d'Asie Orientale (Lyon Institute of East Asian Studies) at Ecole Normale Supérieure de Lyon co-organized the conference.
Keywords: China; Shanghai; French Concession; foreign settlement; history; city; urban; Shanghai
Downloads: 595
[movies]Sound of the Redeemed Video
Sound of the Redeemed Choir performance at St Andrew's Church Brunei on the 24 October 2009 There are some 3 videos missing tracks (10 Lead Me Lord, 13 You Raise Me Up, 14 We Are The Reason - CADM presentation) due to copyright and licensing issues. Videos 10 and 13 make use of a backing instrumental track while 14 uses a song. Licensing information regarding the tracks are unknown and thus these files are not allowed to be distributed...
Keywords: SAC Brunei; St Andrew's Church Brunei; Sound of The Redeemed; Fig 3
Downloads: 497
[movies]Ovod (1955, Soviet Union) - with Chinese audio and subtitles
Ovod is a 1955 Soviet film directed by Aleksandr Fajntsimmer based on the novel The Gadfly by Ethel Lilian Voynich. This is the Chinese edition with Chinese audio and subtitles. 这部配音版的1955年苏联电影《牛虻》,相信许多中国人尤其年龄较大的难以忘怀,尤其配音一直是许多人心中的经典。“1955”,“翻譯片第二十六号”,已经很久以前了。
Keywords: Ovod; 牛虻; The Gadfly; 1955; Soviet; film; Chinese; 翻譯片; 配音; 胶片版
Downloads: 1,528
[movies]Mandarin , Chinese 普通话 ; 普通話 , Translations of the meanings of the Noble Quran in Chinese language. 古蘭經“,中國的語言 , 古兰经“,中国的语言
伊斯兰教 video, translation of the meanings of the Noble Quran in Chinese language. Similar translations are available in many other languages. To download any of these videos, Right click on the written file size below, then click 'save as' .
Keywords: 普通话; 普通話; 是所有; 这一点; 与有关; 或者; 网站; 你多; 新页; 其他的帮助下; 地球; 国家; 答案; 学校; 研究; 阳光; 城市; 开始; ; ; 一个字; 生活; 每个人; 之后; 工作; 现在的人; 首先; 写的方式说; 打开; 似乎下; 白色的; 古兰经”; 首先; 举例来说; 易用性; ; 想法; 听到的; 主要; 足够; 观看以往任何时候都感觉; 不久; 伊斯兰教; ; 问题; 完整的问题; 小时; 真实; 有趣; 快速; 旅游; 其中; 语言; 奇迹; 共同的; 最终的; 正确的; 明星; 道路; 反对; 成为; 另一方面; 地面; ; 令人叹为观止; 重要的是; 页面; 不整; 直到; 独自一人; 面积; 仔细; 中心; 心脏; 通知; 神奇; 选择; 清晰; 信息; 语音; 复制; 著名的; 快乐的; 听着; 柔软; 老师; 经文; ; 哥哥; 淡然; 世纪; 机会; 很酷; 很高兴; 希望; 引进; 队伍的关键; 耶稣; 安全; 遏制; 继续说; 众所周知; 今年; 思考; 工作; 青海穆斯林; 穆斯林斋月; 伊斯兰; 摩西; 阿拉伯; 麦加; 麦地那; 苏拉; 命运; 命运; 信仰; 天使; 和尚; 伊玛目; 穆罕默德; 传统; 清真寺; 教堂; ; 交叉; 祈祷; 施舍; 朝觐的增加; 是所有; 這一點; 耶稣; 與有關; 或者; 網站; 你多; 新頁; 其他的幫助下; 一個字; 古蘭經”; 伊斯蘭教; 奇蹟; 救世主; 令人嘆為觀止; 神奇; 經文; 耶穌; 摩西; 穆罕默德; 耶穌; 救世主; 安拉; 上帝; 安拉; 地獄; 靈魂; 救贖; 永生; 悔改; ; 先知; 天使; 精神; 魔鬼; 上帝; 因果報應; 無神論; 無神論者; 聖戰; 正統; 異教徒; 新教徒; 精彩; 驚人的; 偉大的; 地狱; ; 經驗教訓; 傾聽; 學習; 聲音; 美麗; 音樂; 歌曲; 樂曲; 聲音; 灵魂; ; ; ; ; 戲劇; 頂部; 如何; 為什麼; 最後; 標誌; 救赎; 演講; 故事; 故事; 青少年; 教育; 娛樂; 物理; 能源; 教育; 宗教; 永生; 說什麼; 佛教; 批出一塊; 和平; 結束; ; 迷人; 工藝精湛; 非常公正; 名稱; 悔改; 簡單; ; ; ; 導致舊的; 很好; 閱讀; 甚至; 土地等; 按照實物; ; 圖片; 視頻; 整個世界; 母親; 不久; 地球; 國家; 答案; 學校; 研究; 先知; 陽光; 城市; 開始; ; ; 生活; 每個人; 之後; 工作; 現在的人; 天使; 首先; 寫的方式說; 打開; 似乎下; 白色的; 首先; 舉例來說; 易用性; ; 想法; 精神; 聽到的; 主要; 足夠; 觀看以往任何時候都感覺; 不久; ; 問題; 完整的問題; 小時; 真實; 魔鬼; 有趣; 快速; 旅遊; 其中; 語言; 共同的; 最終的; 正確的; 明星; 道路; 因果报应; 反對; 成為; 另一方面; 地面; ; 重要的是; 頁面; 不整; 直到; 獨自一人; 无神论; 面積; 仔細; 中心; 心臟; 通知; 選擇; 清晰; 信息; 語音; 複製; 无神论者; 著名的; 快樂的; 聽著; 柔軟; 老師; ; 哥哥; 淡然; 世紀; 機會; 圣战; 很酷; 很高興; 希望; 引進; 隊伍的關鍵; 安全; 遏制; 繼續說; 眾所周知; 今年; 正统; 思考; 工作; 青海穆斯林; 穆斯林齋月; 伊斯蘭; 阿拉伯; 麥加; 麥地那; 蘇拉; 命運; 异教徒; 命運; 信仰; 天使; 和尚; 伊瑪目; 傳統; 清真寺; 教堂; ; 交叉; 新教徒; 祈禱; 施捨; 朝覲的增加; 精彩; 惊人的; 伟大的; ; 经验教训; 倾听; 学习; 声音; 美丽; 音乐; 歌曲; 乐曲; 声音; ; ; ; ; 戏剧; 顶部; 如何; 为什么; 最后; 标志; 演讲; 故事; 故事; 青少年; 教育; 娱乐; 物理; 能源; 教育; 宗教; 说什么; 佛教; 批出一块; 和平; 结束; ; 迷人; 工艺精湛; 非常公正; 名称; 简单; ; ; ; 导致旧的; 很好; 阅读; 甚至; 土地等; 按照实物; 图片; 视频; 整个世界; 母亲; 不久
Downloads: 156
[movies]online flash lesson color vol 1(mini size every flash)
online learn course color part 1 speak in Chinese . (play *_controller.swf view the course)mini size flash easy on web to learn. Click HTTP link in box at left to view files.
Keywords: online; color; Chinese; flash; painter
Downloads: 355
[movies]Thee Backslacpkping With Media - %20
'Thee Backslacpkping With Media' is a self described Documediamentary (ie Media Analysis) of the content produced by anyone from individuals, corporate entities, news organizations, web outfits, etc. in the 2 months before to 2 months after the release of the last Star Wars movie. More information can be found at the FAQ : http://www.noneinc.com/tBSWM/tBSWM_FAQ.html
Keywords: Documediamentary; Documentary; Star Wars; Revenge of the Sith; RotS; 2005; fan film
Downloads: 1,742
[movies]Funeral Service of Chairman Mao - unknown
This is a China's official film made after the death of Mao Tsetung.In this footage you can see Mao's handpicked successor Chairman Hua Guofeng paying tributes to Mao's great achievements while vowing to carry on with his Culture Revolution. You can see how people both in and outside China reacted to the event. There are also scenes where Mao waved to his fanatic supporters the "Red Guards" and delivered a short speech during which he seemed to cough a lot.
Downloads: 2,230
[movies]Minhe Mangghuer (Tu) Drama One - Filmed and edited by Wen Xiangcheng
This drama was filmed by Wen Xiangcheng on 12 February 2004 in Wenjia Village, Zhongchuan Township, Minhe Hui and Tu Autonomous County, Haidong Region, Qnghai Province, PR China.
Downloads: 288
[movies]7586 W 2.3gp
7586 W 2.3gp
Keywords: 7586 W 2.3gp
Downloads: 78
[movies]金星計畫 The Venus Project:法斯科Fresco - The Zeitgeist Movement Chinese Team 時代精神運動中文組
金星計畫 金星計劃是一個非營利組織,它代表了計畫的發起人,一位科學家、社會工程師、未來學家Jacque Fresco(雅克.法斯科),多年來的研究和奉獻。其二十五英畝的研究設計中心,位於佛羅里達州的Venus(金星),於其中對於未來可能的人類走向正在成形中。金星計­畫的功能是去設計、開發、並準備規劃建設一個實驗性的城市。在這裡,我們已建立了九座實驗性的建築物,並正...
Keywords: Resource-BasedEconomy; TheZeitgeistMovement; TheVenusProject; 時代精神運動; 金星計畫; 資源導向型經濟
Downloads: 349
[movies]時代精神:邁步向前 Zeitgeist:Moving Forward - The Zeitgeist Movement Chinese Team 時代精神運動中文組
原影片連結: http://www.youtube.com/watch?v=4Z9WVZddH9w (可選cc繁體中文字幕) 自2011年1月25日釋出以來,截至本影片上傳(7月4日)為止,觀看人次已破830萬人次,且仍在繼續上升中,為真正揭露「系統根源」的劃時代記錄片。當然,電影第二­集「時代精神:附錄」也是必看的作品:http://www.youtube.com/watch?v=EewGMBOB4Gg,目前觀看人次為240萬,但為2008年­的影片,而此電影第三集在半年內就突...
Keywords: Resource-BasedEconomy; TheZeitgeistMovement; TheVenusProject; 時代精神運動; 金星計畫; 資源導向型經濟
Downloads: 673
[movies]Bazöoka @ Pipe Livehouse (Taipei, Taiwan) on 05.18.13
Bazöoka @ Pipe Livehouse (Taipei, Taiwan) on 05.18.13
Keywords: Bazöoka; Bazooka; Taipei, Taiwan; Taipei; Taiwan; Metal; Thrash Metal; Raw Noise Attack
Downloads: 165
[movies]人 HUMAN BEINGS @ Revolver (Taipei, Taiwan) on 07.12.12
人 HUMAN BEINGS @ Revolver (Taipei, Taiwan) on 07.12.12 w/ No Order (無秩序) and Children's Heart 10:10PM 250 TWD w/ 1 Free drink
Keywords: 人 HUMAN BEINGS; Screamo; Punk; Punk Rock; Hardcore; Revolver; Taipei; Taiwan; Taipei, Taiwan
Downloads: 987
[movies]Chinese Opera - Aiyoo - Unknown
Aiyoo
Keywords: Chinese music; music; chinese; opera; chinese opera; aiyoo
Downloads: 132
[movies]Decoupage Arts - XOWorld
Basic skill of Decoupage arts.
Keywords: Decoupage
Downloads: 741
[movies]粵講粵過癮 - 余福智

Downloads: 1,272
[movies]Sleaze 湯湯水水 @ The Wall (Taipei, Taiwan) on 03.23.12
Sleaze 湯湯水水 @ The Wall (Taipei, Taiwan) on 03.23.12 $400NT Presale / $500NT Day-of 8 PM Start
Keywords: Sleaze; Sleaze 湯湯水水; Metal; Punk; Stoner Metal; Taipei; Taiwan; Taipei, Taiwan
Downloads: 1,036
[movies]Désir: ou o buraco é feito com faca - re-creator: fabio noronha
. . . ................................................................................Atenção: Eu recomendo tela cheia, sala escura e fones de ouvido........................................................ ......................................................................................Note: I recommend full screen, dark room and headphones...............................................................
Keywords: fabio noronha; video art; visual arts
Downloads: 1,036
[unknown]Space Information Systems - Peking University

Downloads: 58
[movies]QIJIA YANXI: A Mongghul Narrative Poem Sung in Qinghai Chinese Dialect - Xi Hengxiong and Zhang Zongshou
Qiija Yanxini ne Qidarila dolana. Jilaji ne hujin fanni muxi Mongghul kunhgi hudu qorana. Hgengii ne kuduhang zhiwama rgu dii durasi wuqiji nigiiji sushidugu dii kuja qorana. Hgengii Haliqi rogshdi qorana, Fulaan Nara yixi qoran gua. Kileguni Qii Tusi ne hudu shge nesirana rjewuni ugoniini qangla dii ne niuduri malanggu Huunansinni Luuyang ghajarishdi muu kunni pughala xja gina. Amaga ne dogni Qidarila dolana gisa ne te sghuudigu tusihgi hgengii Mongghul gule shdan gua, jiisi Qidari gulena...
Keywords: Qijia Yanxi, Mongghul (Tu, Monguor) narrative songs
Downloads: 839
[movies]يوسف الصيني - sdvsdds
dvsv
Keywords: sdvsdv
Downloads: 211
[movies]Panzer Warfare @ Revolver (Taipei, Taiwan) on 06.21.12
Panzer Warfare @ Revolver (Taipei, Taiwan) on 06.21.12 w/ Hateful Rezpect, No Order (無秩序) $200 TWD w/ 1 free drink 10PM Start
Keywords: Panzer Warfare; Metal; Thrash Metal; Taipei, Taiwan; Taipei; Taiwan; Revolver
Downloads: 672
[movies]Shame On HK Police - D100
Dirty lowlife coppers handing out Anti Occupy Central leaflets to and briefing hired guns inside Police station!
Keywords: umbrella revolution
Downloads: 33
[movies]時代精神運動 The Zeitgeist Movement:覺醒 Awakening - The Zeitgeist Movement Chinese Team 時代精神運動中文組
時代精神運動(ZM)是發起於2008年的無國界、非宗教政治、去階級化、去權威化、去政治化、去中心化的社會運動,現正於全世界範圍蓬勃發展,其核心宗旨為通過科學方法­­(The Scientific Method)的應用實現最廣泛的人類福利。 在社會結構上,ZM倡導資源導向型經濟(Resource-Based Economy)取代過時的金融貨幣體系,以滿足人類的真實物理生存需求與自然法則所要求的永續性;在...
Keywords: Resource-BasedEconomy; TheZeitgeistMovement; TheVenusProject; 時代精神運動; 金星計畫; 資源導向型經濟
Downloads: 871
[movies]XJSH SCN 1 - Kirk Denton
Shanghai Old and New (新旧上海; 1936). Directed by Cheng Bugao 程步高; script by Hong Shen 洪深. Click CC to activate the English subtitles. The subtitles were translated by Alexandra Draggeim for a special screening of the film at Ohio State University on Nov. 7, 2013. The screening was part of Ohio State University's celebration of the life Hong Shen, who studied at the university from 1916-1919.
Keywords: Chinese film; Cheng Bugao; Hong Shen
Downloads: 472
[movies]Shaanxi Normal University Road--3 July 2012 - Rutherford Smith
Shaanxi Normal University Road--3 July 2012 Around 8 a.m. Another day.
Keywords: Shaanxi Normal University Road; Xi'an City street scenes
Downloads: 544
[unknown]Introduction to Database Systems

Downloads: 210
[movies]Rong brag (Danba) County Culture: Sichuan Province, PR China - G.yu 'brug
Dear Firebird Foundation, Thank you for supporting the project "Saving Endangered Oral Literature and Languages in Rong brag County". I also thank participants and several of my friends in Rong brag County who provided valuable assistance. I, G.yu'brug collected these materials in these townships in Rong brag (Danba) County: Kha mdo (Shuizi),Stong dgu (Donggu), Dge bshes rtsa (Geshizha), Bla ri (Bian'er), Mda' mdo (Dandong), Nyin dkar (Niega), Mchod rten sgang (Taipingqiao),Yuezha, and the count...
Keywords: Tibetan culture; Qiang culture; Rong brag; Danba; cultural preservation in China; Sichuan Province; traditional Tibetan dances; Ganzi Tibetan Autonomous Prefecture; Kha mdo; Firebird Foundation; Stong dgu; Donggu, Dge bshes rtsa; Geshizha; Bla ri; Bian' er; Mda' mdo; Dandong, Nyin dkar; Niega; Mchod rten sgang; Taipingqiao, Yuezha, Brag mgo Town; Zhanggu Town; Tibetan eulogies, Tibetan plowing songs, Tibetan wedding songs, Tibetan chanting, Tibetan riddles, Tibetan oral history, Tibetan folktales, Tibetan jokes
Downloads: 779
[movies]Fan Made Gameplay video of G.M.S.4 with Chinese subtitle - SKY
Fan Made Video of PS3 Game G.M.S.4(it's zip packed But without password ,Check it,it's just game video,so please DO NOT remove my work.thanks) For Archive Administrator The content of this item is just the gamevideo and there's no password with the zip file, you can check the content any time.Please don't remove my item.Thanks
Keywords: G.M.S.4
Downloads: 4,649
[movies]STARTPOINT GIORNATA PERFORMANCE PALAZZO VECCHIO - http://startpoint1314.tumblr.com/
startpoint 1314http://startpoint1314.tumblr.com/
Keywords: startpoint; startpoint 1314; accademia belle arti firenze; art; florence
Downloads: 196
[movies]人 HUMAN BEINGS @ Revolver (Taipei, Taiwan) on 12.21.12
人 HUMAN BEINGS @ Revolver (Taipei, Taiwan) on 07.12.12 w/ Until Seeing Whale’s Eyes (直到看見鯨魚的眼睛), Skip Skip Ben Ben, Unripe 10 PM 300 TWD (+ 1 Drink)
Keywords: 人 HUMAN BEINGS; Screamo; Punk; Punk Rock; Hardcore; Revolver; Taipei; Taiwan; Taipei, Taiwan; Revolver; 12.21.12; Skramz
Downloads: 1,213
[movies]Sleaze 湯湯水水 @ National Taipei University of Education on 04.04.12
Sleaze 湯湯水水 @ National Taipei University of Education on 04.04.12 w/ Wayne So Sad, No Order, Fuji Rockyu
Keywords: Sleaze; Sleaze 湯湯水水; Metal; Punk; Stoner Metal; Taipei; Taiwan; Taipei, Taiwan
Downloads: 886
[movies]Our daughter Jane

Downloads: 370
[movies]IMG 5938 - liliang
scanning training
Keywords: scanning training
Downloads: 51
[movies]Huzhu Mongghul (Tu) Winter Performance in the Year 2000 - Jugui and Limusishiden
Huzhu Mongghul (Tu) Winter Performance in the Year 2000 Zanghgua Mongghul ayili Fulaan Narawa. Ne lurijiri ne Mongghul ghajarishdi niradii ayiligiwa. Do ne Wushi Xangni foorangni jiu tiriiwa. Shduguhgi kileguni nige menghan shizn jang tijin-shzin fanni muxi tirii yamingi yiina gina. Tadadidugu Mongghul rjeghulisa jiu tirii guiji xna gina. Amaszada ne ayili jinahgi Mongghul moree nadijingi chinla diidangmani moree, dog darang jinahgi xnini szalida nadisa sain yinganga...
Keywords: Mongghul; Monguor; Tu; Huzhu; Haidong; Qinghai; Mangghuer
Downloads: 403
[movies]Masquerader @ Revolver (Taipei, Taiwan) on 08.09.12
Masquerader @ Revolver (Taipei, Taiwan) on 08.09.12 w/ TheJUNK and No Order (無秩序) 9 PM 200 TWD (+ 1 Drink)
Keywords: Masquerader; Metal; Thrash Metal; Taiwan; Taipei; Taipei, Taiwan; Revolver; Hardcore; Punk
Downloads: 1,561
[movies]Marginalise Me lah(Chinese) - Masses Media
This short video was converted from a power point presentation to counter the racial politics perpetrated by the ruling party in Malaysia. By profiling the multiracial character of the have and havenots in Penang it argues strongly against the racial approach of the ruling party UMNO. The video had attracted attacks from ruling politicians who are not used to be scrutinised by the public.
Keywords: anti-racism
Downloads: 417
[movies]Rr 1 - 123
123
Keywords: 123
Downloads: 112
[movies]Baby Jane and Our Life in Boulder
Our daughter Jane and our life in Boulder, a smaller file
Downloads: 903
[movies]Wd 15 - zx
xzx
Keywords: zx
Downloads: 5,205
[movies]Namyi Wedding in Mianning County - Luodu Gezu
Namyi
Keywords: Namzi; Namyi; Namuyi
Downloads: 647
[movies]MInhe Mangghuer Drama Two - Filmed and edited by Wen Xiangcheng
Wen Xiangcheng filmed this drama in Wenjia Village, Zhongchuan Township, Minhe Hui and Tu Autonomous County, Haidong Region, Qinghai Province, PR China on 13 February 2004.
Keywords: Mangghuer, Tu, Monguor, Minhe County, Qinghai, Mongolian, folk art
Downloads: 235
[movies]Confronting the Evidence Chinese Subtitles - Jimmy Walter
翻译用计算机 2004 NYC事件由吉米・瓦尔特生产了。 它有一个缺点; 看上去撞WTC飞机的闪光和描述耸立。 瓦尔特先生现在相信显示飞机hittings的videoes实际上是计算机图表。 新的证据表示,在地面上的人们未曾听见飞机; 不可能为全速去在地面附近的班机。 也有新的证据thermate用于双塔的爆破; 但是不创立7; 哪些按照惯例被拆毁了。 瓦尔特先生有一$1; 000; 000对可能证明的人的challeg...
Keywords: Chinese; Jimmy Walter; Confronting the Evidence; 911; 9/11; WTC; World Trade Tower; Building 7; Bush; Silverstein; September 11; terrorist; conspiracy; Whitman; Cheney; Wolfowitz; Project for a new american century; Rumsfeld; Neo Con; Neo Conservatives; David Griffin; David Ray Griffin; Webster Tarpley; Eric Hufschmid; Dave Von Kleist; Kristina Borjesson; Jeff King; Ed Bagley Jr; Jenna Okin; William Rodriguez, Barry Zwicker; Karl Schwartz, Bob Bowman; Operation Northwood; Kuwaiti baby incubator; Colin Powell; Christopher Bollyn; $1,000,000; controlled demolition, squibs and streamers; thermate; thermite
Downloads: 3,836
[movies]Fan made Gameplay movie of GMS(PS3) - SKY
Fan made Gameplay movie of GMS(it's zip packed But without password ,Check it,it's just game video,so please DO NOT remove my work.thanks) For Archive Administrator The content of this item is just the gamevideo and there's no password with the zip file, you can check the content any time.Please don't remove my item.Thanks
Keywords: G.M.S
Downloads: 246
[movies]Fan Made Gameplay video of M.G.S.4 with Chinese subtitle - SKY
Fan Made Video of PS3 Game M.G.S.4(it's zip packed But without password ,Check it,it's just game video,so please DO NOT remove my work.thanks) For Archive Administrator The content of this item is just the gamevideo and there's no password with the zip file, you can check the content any time.Please don't remove my item.Thanks
Keywords: G.M.S.4
Downloads: 4,790
[movies]Fan Made Gameplay video of G.A.4 with Chinese subtitle - SKY
Fan Made Video of Xbox 360&PS3 Game G.A.4(it's zip packed But without password ,Check it,it's just game video,so please DO NOT remove my work.thanks) For Archive Administrator The content of this item is just the gamevideo and there's no password with the zip file, you can check the content any time.Please don't remove my item.Thanks
Keywords: G.A.4
Downloads: 14
[movies]Fan Made Gameplay video of M.G.S.4 with Chinese subtitle - SKY
Fan Made Video of PS3 Game M.G.S.4(it's zip packed But without password ,Check it,it's just game video,so please DO NOT remove my work.thanks) For Archive Administrator The content of this item is just the gamevideo and there's no password with the zip file, you can check the content any time.Please don't remove my item.Thanks
Keywords: G.M.S.4
Downloads: 7,129
[1] 2 3 4     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

movies
education